Vad är positiv psykologi?

Positiv psykologi kan ses som en tvärvetenskaplig ambition som samlar forskare från en rad olika discipliner. Vad som de har gemensamt är att de söker undersöka vad det är som får oss att glädjas och frodas som människor, både individuellt och kulturellt.

Detta kan ses som banbrytande inom den traditionella forskningen då denna sedan 1800-talet har ägnat sig åt att studera olika typer av ‘problem’. Om du tillhör dem som någon gång i livet skrivit en uppsats inom ramen för akademisk skolning så vet du vikten av att du formulerar ett ‘problem’, en specifik forskningsfråga. På samma vis hade den traditionella psykologin främst kommit att koncentrera sig på att studera människor med olika typer av mentala hälsoproblem. Detta betydde att dess resultat inte helt enkelt kunde översättas till vad det är som gör människor lyckliga. Det fanns därför behov av ett nytt perspektiv som kunde samla ny typ av kunskap.

Forskning kring det som utgör lycka och kreativitet kom av Mihály Csíkszentmihályi under slutet av 1990-talet att uttryckas i termer av ‘flow’ (dvs vad det betyder att ha flöde i livet). Hans forskning kom att utgöra startskottet till en ny disciplin som allt tydligare växte fram under 2000-talets första decennium. Positiv psykologi som ett eget blomstrande ämne var fött.

Historien bakom ämnets etablering kan ses som uttryck för vad innebär att vara i synkronicitet, en term som myntades av Carl Jung och kan ses som de oväntade tillfälliga omständigheterna som gör att händelser sammanstrålar på ett meningsfullt sätt. Man skulle kunna se det som att ju mer vi som individer har kapacitet att vara närvarande i det flöde som Mihály Csíkszentmihályi talar om i sin bok , ju mer synkronicitet kommer att dyka upp och inträffa i vårt liv.

Det var under 1998 som Csíkszentmihályi lärde känna Martyn Seligman. Ett möte som för övrigt kan sägas utgöra ett uttryck för det som kallas för synkronicitet, då det visade sig att deras första träff skedde på en strand i New Mexico. Anledningen till deras möte var Mihály höll på att drunkna i vågorna och Martyn kom till hans räddning.

Seligman’s forskning hade främst  koncentrerat sig på fenomenet inlärd hjälplöshet för att bättre förstå vad det är som gör att individer kan vägra och övervinna motstånd. I mötet med Csíkszentmihályi fann han en gelike och de utgjorde de naturliga huvudpersonerna att etablera positiv psykologi som idag under 2000-talets andra decennium är ett eget blomstrande ämne.