Nyckelrecept för lycka

Vad innebär det egentligen att vara lycklig? Hur skall vi förstå nyckelreceptet för lycka och glädje? Detta utgör en av huvudfrågorna inom positiv psykologi. Vi lär oss vikten av vad det innebär att göra val. Du har en makt att göra dina VAL! När vi känner att vi inte har den makten blir vi mindre lyckliga.

De flesta människor tror att lycka handlar om något av följande:

 • mer pengar
 • större, bättre trevligare hem
 • att gå ned i vikt
 • köpa en ny bil
 • få ett nytt jobb
 • en ny pojk-eller flickvän/make/partner

Även om dessa faktorer gör en skillnad i HUR lycklig och glad som du kan vara så är det viktigt att säga att det oftast har en kortlivad effekt.

Den äkta källan till lycka och glädje kommer från de mer subtila formerna för vad du gör och hur du tänker.

Glädje kan uppnås på  två olika sätt:

 1. Här och nu – i formen av att må bra, ha njutning och glädje i det som engagerar mig
 2. Tacksamhet och förverkligande – detta ger en mer långlivad och tillfredsställande välbefinnande 

1. Den första formen är av hedonistisk karaktär. När du är i den så söker du njutning här och nu. Detta märks främst i fysisk njutning som enbart kan erfaras i stunden. Att ha sex med sin partner som väcker sensualitet och i bästa fall orgasmisk eufori. Att prova ett utsökt vin som väcker sensationer som är definierbara. Faran med att enbart söka hedonistisk lycka är att vi som människor hela tiden söker större och större kickar.

2. Den andra formen av lycka som är av en eudemonic art  har en betydligt mer långlivad karaktär. Det handlar framförallt om välbefinnande. Termen för oss till vad det betyder att utveckla vår mänskliga potential. När jag utvecklar mig själv fullt ut leder det till ökat förverkligande och lycka.

Positivitetsforskaren Sonja Lyubomirsky har tagit fram ett nyckelrecept för lycka. Det består av följande komponenter:

 • Ett rikt och aktivt socialt liv där tid ägnas åt vänner och familj
 • Kan visa tacksamhet för vad som finns i livet och kan ge uttryck för det
 • Generös med att hjälpa andra
 • Positiv hållning till omvärlden
 • Kan vara här och nu och njuta av att upptäcka specifika moment som ger glädje och tillfredsställelse
 • Ha en regelbunden fysisk aktivitet/träning, gärna dagligen
 • Har mål och ambitioner som de håller fast vid
 • Har styrkor och strategier att hantera svårigheter och tragedier

Vad som är VIKTIGT ATT VETA!!

Glädje och sorg kommer i samma paket. Vad som har kapacitet att ge oss glädje kan också ge oss sorg och smärta. Att acceptera den sorgen och smärtan utgör led i en process som resulterar i ökad glädje och välbefinnande.

Lyckliga människor har också negativa känslor och kan vara sorgsna. Det som skiljer dem från andra är att de lär sig hantera och processa dessa känslor och smärtor, snarare än att förneka.