Lycka som måttstock

Lycka är en måttstock på att vi mår bra. En psykologisk term för detta är välmående. Forskning kring välmående visar att följande komponenter är viktiga:

  • Personligt växande – på vilket sätt är du öppen till att förändra dig?
  • Autonomi – hur pass självständig är du i dina beslut?
  • Självacceptans – hur mycket kan du tro på och acceptera dig själv?
  • Miljömässigt mästerskap – vad är det som är viktigt för dig med din omgivning?
  • Relationsskapande – vilken kvalité vill du skapa i dina relationer?

Vad vi lär oss från allt detta är att som människor lär vi oss nya saker hela tiden. Vi slutar aldrig att lära oss. Det finns en skillnad mellan dem som har ett öppet tänkande, de som är nyfikna och öppna på det som de inte känner till och de som har ett slutet tänkande. Ett slutet tänkande innebär att du kritiserar, dömer och fördömer.

De här frågorna är angelägna när det handlar om hur vi kan skapa organisationer och ett samhälle där människor kan vara mer lyckliga. På vilket sätt kan vi fostra våra barn att bli mer lyckliga och skapa framgång i sitt liv? Hur kan vi skapa arbetsplatser och organisationer där människor kan bli mer lyckliga?