Coaching

Coaching kan ses som ett samtal som förändrar människors liv. Det är ett verktyg till förändring och utveckling.

Coaching vilar på grunden av positiv psykologi. Coaching är ett verktyg som hjälper människor att hantera sina problem. Vi befinner oss på olika platser i livet. Forskningen visar att de som är lyckliga har någon form av spirituellt mål. Vad som kan kallas livssyfte. Det som i vissa personers öron kan låta frotterande är enbart uttryck för vem och hur vi vill vara som människa.

De ord du väljer påverkar hur du tänker. Därför ett det viktigt att du blir medveten om hur du tänker, vad du ägnar dina tankar åt. Grunden för all utveckling och förändring börjar med dig själv. Därför, om vi skall kunna skapa bra relationer med människor i vår omgivning så måste vi börja med att lära känna oss själva.

Genom positiv psykologi så lär vi oss vad det som är riktigt viktigt för att vi människor skall må bra och skapa den framgången som vi förtjänar i vårt liv. Forskning visar att lycka och framgång handlar om att hantera de områden som jag radat upp nedan. Områden som samtliga kan kultiveras exempelvis genom en relation med en proffessionell coach.

 • Optimism
 • Styrkebaserad träning
 • Flow – att vara i flöde
 • Subjektivt välbefinnande
 • Psykologiskt välbefinnande
 • Lycka
 • Vad det innebär att välja
 • Tacksamhet
 • Tidsperspektiv
 • Positiva känslor
 • Känslans intelligens
 • Måluppfyllande
 • Självacceptans och egenvärde
 • Spirituell praktik
 • Livssyfte
 • Vishet
 • Hopp
 • Meningsfullhet
 • Motståndskraft

Här kan du lära mer om kopplingen mellan coaching och positiv psykologi.