Fakta

Forskningen inom området positiv psykologi har lärt oss några grundläggande faktakunskaper. Kunskaper som sedan länge är kända hos coacher och mentala tränare:

  • Kvalitén på dina relationer påverkar din lycka.
  • Positiva känslor är det bästa vägen till ett lyckligare liv. Det får dig också att känna njutning i stunden, dvs vad det innebär att vara – här och nu!
  • Ju mer du lär dig om dina styrkor, ju mer kan du motivera dig själv att sätta mål som är viktiga för dig.
  • Känslor utgör en del av dig. Ju bättre du lär känna dem, ge uttryck för dem, ju bättre kan du relatera till människor i din omgivning.
  • Vikten av hur du hanterar ditt tänkande.
  • Lär känna ditt livssyfte. Det skapar mening och syfte med ditt liv och gör dig gladare.
  • Vishet kommer från upplysning. Ju mer medveten du är om din egen upplysning, ju gladare blir du.
  • En hälsosam kropp och fysik kompletterar ett hälsosamt tankesätt.